Its Quiz time :: Gues the song from the lyrics.. o...
# social
r
Its Quiz time :: Gues the song from the lyrics.. oh and i 've translated them from English.. English -> Swedish Vi kommer från isens och snöns land Från midnattssolen där de varma källorna flödar Gudarnas hammare Kommer att köra våra fartyg till nya länder